Więcej w kategorii:

Blog Marketing Blog wszystkie
09.08.2019

Marketing usług

Autor:

Dariusz Romaniec

Marketing usług skupia się na wszelkich działaniach marketingowych podejmowanych w ramach sektora usług. Dlaczego nie możemy choćby w najmniejszym stopniu bagatelizować tej dziedziny marketingu? W krajach, które są wysoko rozwinięte 80% PKB pokrywają usługi. Według powszechnych danych, w Polsce w latach 2011-2015 udział usług w strukturze PKB wynosił 55,6%. Sprawia to, że wszelkie marketingowe ruchy związane z tym sektorem, są wystarczająco uzasadnione.

Czym jest usługa?

Usługa jest każdą działalnością lub korzyścią mającą charakter niematerialny, którą jedna ze stron może zaoferować drugiej. Nie oznacza to od razu, że musi być to związane ze sprzedażą danych dóbr lub usług w porównaniu do produktu, który można kupić na własność.

Na podstawie powyższej definicji, można wyodrębnić takie cechy usług jak:

  • Niematerialność – polega na tym, że usługi nie da się spróbować, ani poczuć żadnym ze zmysłów przed jej kupnem. W produkcję usług, mogą niekiedy być zaangażowane również elementy o charakterze materialnym (np. usługa kolejowa – pociąg). Klient de facto, dokonuje zakupu pewnego procesu, czasu oraz doświadczenia. W związku z tą cechą usług, ciężko jest z góry – czyli, przed zakupem – określić ich jakość.
  • Nietrwałość – sprawia, że nie nie ma możliwości ich magazynowania czy innego przechowywania. Przykładową sytuacją, która obrazuje to zjawisko, jest brak możliwości przechowania swoich możliwości przez manicurzystkę, która przekaże je do wykorzystania przez inne osoby, gdy będzie posiadała za dużą ilość klientów w jednym momencie. Powyższe słowa, skłaniają do uznania za słuszny wniosek, że usługi mogą być zaspokojone jedynie w ramach produkcji bieżącej.
  • Różnorodność – powoduje, że kontrolowanie oraz standaryzacja usługi, może nastręczać trudności. Jest to wynikiem braku pewności co do jakości danej usługi.
  • Nierozdzielność – co do zasady nie istnieje możliwość rozdzielenia usługi z osobą, która ją wykonuje. W przypadku braku elementu jakim jest wykonawca dochodzi do sytuacji, że usługa w tym czasie przestaje być dostępna.
  • Heterogeniczność – chodzi o to, że każda usługa jest odmiennie wykonywana. Usługi kształtowane są przez pracowników firmy oraz również przez usługobiorcę. Ostatecznie cechy usługi kształtują się więc w momencie kontaktu usługi z nabywcą.

W jaki sposób można podejmować działania marketingowe w zakresie usług przez Internet?

Jeśli usługa będąca w ofercie odpowiada na potrzeby nabywcy, może być traktowana jak produkt. Oznacza to, że w marketingu należy podkreślić korzyści, które otrzyma klient po zrealizowaniu tej usługi (wartość dodaną). Należy również podkreślić łatwość nabywania usługi – jeśli naszą zaletą jest np. czas świadczenia danej usługi. Kolejnym bardzo ważnym komponentem marketingu usług jest cena, gdyż jest ona punktem odniesienia do oszacowania jej jakości w wyobrażeniu klienta. Usługa jest ściśle związana z jej wykonawcą.

Ogólna zasada jest zawsze taka sama – przemawianie językiem korzyści. Zadaj sobie pytania – Jaką dodatkową korzyść będzie miał klient po zrealizowaniu Twojej usługi? Co będzie z tego miał? Dlaczego miałby się zainteresować właśnie Twoją usługą? W czym jest ona lepsza od usług wykonywanych przez konkurencję?

Pomocne mogą okazać się również pytania w stylu: Co jest istotą mojej usługi? Jaki finalny cel można osiągnąć dzięki niej?
Dodaj również dowody. Jeśli Twoja usługa związana jest z np. poprawą jakości sprzedaży – mogą się przydać raporty “przed” i “po” wykonaniu usługi. Jeśli produkt finalny wykonania usługi jest fizycznym obiektem (np. naprawa, renowacja) – to jeszcze lepiej. Zdjęcia “przed” i “po” są standardowym procederem w promocji takich usług. Kolejnym sposobem są opinie klientów – im bardziej wiarygodne, tym lepiej (na przykład pisemna rekomendacja od firmy X).

Skorzystaj z różnych sposobów promowania Twoich usług. Internet daje szerokie możliwości na reklamowanie i budowanie świadomości Twojej marki w oczach obecnych i potencjalnych klientów. Należą do nich m.in. Google Ads, dzięki któremu Twoje reklamy wyświetlą się w wyszukiwarce na podstawie określonych fraz szukanych przez użytkownika. Świetnym kanałem są również media społecznościowe, takie jak Facebook, dzięki któremu masz szansę na budowanie jakościowego kontentu, który będzie udostępniany, a poza tym – regularnie prowadzony profil zapewni stały kontakt z klientami. Facebook umożliwia również prowadzenie płatnych kampanii. W zależności od ilości wpłaconej sumy, zwiększa zasięg odbiorców Twojego posta, na podstawie kryteriów przez Ciebie ustalonych (określasz m.in. kategorię wiekową, obszar zamieszkania, zainteresowania potencjalnych odbiorców etc.) Zadbaj również o odpowiednie pozycjonowanie swoich treści w wyszukiwarce. Służy temu m.in. dobór odpowiednich słów kluczowych i fraz, odpowiednia jakość treści (także graficzna) oraz ilość odnośników (linków) prowadzonych do naszej strony. Przy korzystaniu z dobrodziejstw marketingu internetowego, najlepiej skorzystać z usług profesjonalistów, dzięki temu masz pewność, że Twoja firma będzie dobrze promowana, a Ty możesz zająć się prowadzeniem swojego biznesu.

Podsumowanie

Umiejętne przedstawienie oferty swoich usług w sieci gwarantuje zwiększenie zainteresowania, co przyczyni się do lepszych wyników ich sprzedaży. Potraktuj efekt usługi jako produkt i przedstaw związane z nim korzyści dla klienta. Dzięki temu nie tylko poinformujesz użytkowników o zakresie swoich usług, ale także zachęcisz ich do skorzystania z nich!


Zaufali nam
Zaufało nam już ponad 400 firm z Polski i świata.